Sunday, January 29, 2012

NELYA

Si Nelya, tulala na naman.
Hinahaplos ang mga  dahon ng halaman.
Iisa lang ang binabalikan.
Iyong ala-alang hindi malimutan.

Si Nelya, nangangarap kanina.
Nagtitigan silang dalawa.
Nag-uusap at tumatawa.
Hindi pa din makapaniwala.

Si Nelya, luha’y biglang papatak.
Kanyang dibdib tila ba sinasaksak.
Tila yelong natunaw ang mga pangarap.
Kasawiang hindi inaasahan ni sa hinagap.

Si Nelya lalakad, nakatingin sa kawalan.
Baon sa ala-ala ang kanyang larawan.
Luha ay muli na namang aagos.
Wala na sa sarili halos.

Si Nelya, pipikit na lang.
Umaasa...nag-a-abang...
...lumulutang sa kawalan.SunDManonEarth, August 2011 © All rights reserved

No comments:

Post a Comment

Feel free to share your thoughts guys! Comments, suggestions, inquiries, promotions and request for a product review are very much welcome!

Much Love,
SunDMan ♥